Berättelser

Hej,

I menyn finner ni “under­si­dor” med per­son­liga berät­telser. De ger ett ögonkast in i olika sär­begå­vade barns sit­u­a­tioner och vilka utmaningar de stött på till­sam­mans med sina föräl­drar och ped­a­goger under sin uppväxt. Berät­telserna är “första­handsin­for­ma­tion” och är inte redi­g­er­ade på något sätt. Nam­nen kan vara påhittade.

Kän­ner ni någon vars berät­telser skulle kunna hjälpa andra genom att finnas med här? Hör gärna av er till oss.

Kommentera

I Arkiv