Läromedel

Här kom­mer ni att finna övn­ings­ma­te­r­ial och annat konkret mate­r­ial som ni kan ladda ned gratis och använda er av vid olika tillfällen.

Har ni något material/uppgifter som kan vara givande för barn med sär­begåvn­ing i olika åldrar? Skicka oss ett mail tack, eller lägg upp dem i kom­men­tars­fäl­tet nedan bara… Tack för att du bidrar. Tänk bara på att inget mate­r­ial får vara sky­d­dat av upphovsrättslagen.

Angående läromedel i skolan. När vi på all­var bör­jade intressera oss för hur sär­begå­vade barn har det i skolan för några år sedan insåg vi att det inte fanns något tydligt svar på hur man bemöter dessa barn i skolan så att de får en stim­ulerande och utmanande skol­gång. Vi bestämde oss där­för att börja ta fram läromedel för sär­begå­vade barn under nam­net Skol IQ. Efter­som Giftedchildren.se är en ideell site med infor­ma­tion kring sär­begåvn­ing i skolan har vi valt att hålla dem åtskilda, men besök gärna den siten om ni söker efter läromedel till skolan.

Kommentera

I Arkiv