Anna — idag vuxen

Om min skolgång

Jag var en elev som fick många MVG i nästan alla ämnen utom på gymnastik 
men jag gick på rytmisk dans och fick diplom.
Jag fick diplom nästan varje år på skolavslutningen, jag fick ta emot 
diplom för olika saker jag var bra på, från Geografi till god vän, 
stavning och matematik eller skrivning. Jag minns 14 diplom på väggen...

Hade det inte varit för det, hade jag inte fått insikt om mina styrkor. 
Jag är väldigt tacksam för alla diplom jag fick av mina lärare.
Sista skolåren (Gymnasieskolan) fick jag turen att ha en lärare som var 
poet och en forskare som var ledare i en vetenskaplig verkstad där jag 
fick äran att lära mig forskningsmetodik och till slut, genetik i 
samarbete med Universitet. Poeten visade mig vägen till att vilja skriva, 
läsa och utveckla min språkliga förmåga.

Allt detta var i Chile, jag gick på en privat skola och där fick jag 
skriva uppsatser och forskningar som var på min nivå där jag ville vara 
men jag blev hemmasittande sista året. Jag forskade om AIDS och fick 
avsluta min skolgång genom att skriva uppsatser med högsta betyg G 
istället för MVG, på grund av "sjukfrånvaron".

På universitetet fick jag utmaningar och jag fick äran att skriva om 
forskning, akustik och autism, social antropologi och psykologi, jag blev 
inte stoppad i min inlärning men jag somnade på lektionerna och fick 
sjukfrånvaron som problem ännu en gång.

I Sverige fick jag problem med att få skriva på min nivå och jag fick 
kommentaren att jag inte fick skriva en doktorsavhandling när jag skrev 
min C uppsats och fick inte tillgodoräknade mig mina utländska studier. Det 
var mycket svårare att få läsa i min egen takt i Sverige men jag fick hitta min egen väg.

Mina barn var anledningen att jag kom i kontakt med Mensa och Anita med 
Filurum nätverket. Mina barn var före i utvecklingen och visade kunna lära 
sig väldigt snabb. Det gjorde mig uppmärksam och jag gjorde mitt eget GCP 
program hemma när brist på utmaningar började påverka deras lust att lära.
Killen är 8 år idag, han var 6 år när han ville göra hela matteboken på en 
kväll och började att klaga att han ville ha fler nollor i läxorna, han 
gick i år 1.

När han var 7 år fick han inte göra fler sidor som han ville och han gjorde 
det i smyg, han gjorde nästan hela boken, framför allt sista sidorna och 
diagnoserna men han suddade bort det direkt efter och svarade till mig, 
när jag frågade varför suddar du bort det?: "jag får inte för läraren".

Tjejen var 2 år när hon började med att vilja göra saker större barn 
kunde; som att dra upp dragkedjan, vilja skriva, klippa och göra 
kullerbyttor, knyta skor och stå på en fot och klättra högst upp i 
klätterställningen.
Vid 3 års ålder ville hon inte vara på förskolan mer och ville lära sig 
mer på skolan. "Mamma, jag vill inte ha en fröken, jag vill ha en lärare". 
Vid 4 års åldern upprepade hon att "mamma jag är färdig med dagis" "varför 
lyssnar du inte på mig" "Du bryr dig inte om mig"

bild valle

kort på husplanet som ett exempel delar jag gärna med, hon var bara 3 år när hon byggde den :-)
Vi gick till ett museum sökte inspiration, frågade efter ballerinor...såg på vakra tavlor och hittade en ballerina.
Sedan på arkitektur museet fanns det struktur och lärmiljö där hon skapade "husplanet" för en ballerina...
På slutet har jag frågat min son, varför kan du inte visa din lärare vad  du egentligen kan och vill lära dig? - "Läraren lyssnar inte, ingen lyssnar" "Vem bryr sig?" 

Mina erfarenheter med GCP har varit fantastiska upplevelser, att mina barn har berikat kunskap och lärt sig i egen takt medett resultat som har imponerat oss. Det har varit skapande processer för att avsluta varje Fördjupning med en skapande handling som leder till ett minne.  

Så är mina erfarenheter privat men på jobbet är en hel annan värld.   "Jag vill bli pensionär när jag blir stor" var första eleven som fångade  min uppmärksamhet och då ritade jag livslinjen med drömmar för livet för att så några drömmar i elevens perspektiv. Jag  fick pedagogen att väcka lusten hos honom att lära genom att anpassa övningar,  uppgifterna till hans stora intresse: rymden, vulkaner och skatter. 

Andra eleven var ännu viktigare att ge utmaningar då inga topp  prestationer sågs i skolarbetet trots att jag såg förmågan på "pappret" och genom pedagogiska utredningar "se" elevens inlärningsprofil, belysa styrkorna och definiera behov att tillgodose på skolan. När en lärare blev nyfiken på GCP gjorde jag en enkel beskrivning för att  kunna sjösätta GCP i praktiken. Det inspirerade läraren att testa sig fram genom utmaningar och fördjupning i ett ämne, matematik. 
När läraren ställde en svår fråga kring berikning i matematik läste jag så  mycket om acceleration och berikning att ett nytt kapitel om GCP blev en  sammanfattning om olika viktiga begrepp kring begåvning och jag presenterade olika  sätt och metoder som gav grund till nya tänkesätt och eleverna fick  utmaningar som slutade i topp prestationer även i screening resultat och i  betyg.  

Genom att göra skalor gjorde jag en egen intern studie där jag undersökte hur  eleverna upplevde skolan och bad eleverna att skatta i en skala från 1  till 5, olika ämnen och skolmoment. 1 är :-( 3 är :-I och 5 är :-D Jag tog reda på vilka effekter GCP hade genom att mäta innan och efter  GCP och det visade sig att eleverna fick högre resultat i skolprestation med GCP än  utan GCP där ingen topp prestation observerades. Detta bekräftades även i  en annan grupp elever som började att få utmaningar och ökade prestation i  samband med att ha blivit bekräftade i skolsammanhang. 

Pim 4 heter presentationen som illustrerar första studien som gav mig insikt och förståelse  att om vi bekräftar eleverna i skolsammanhang ökar deras trivsel där  motivation till prestation utgår från deras intresse i särskilda områden. För att berikning ska kunna förverkligas behövs det ämnesintegrering så  att fördjupade kunskapen generaliseras i olika ämnen, i nya sammanhang och på olika  sätt. Åtgärderna som var viktiga i många fall var att delta skapande processer i form av  projekt, där eleverna fick skapa och visa sina särskilda kunskaper utifrån  deras egna intressen som ökar motivationen till skolarbetet för övrigt i ett slags spridningseffekt.

Kommentera

I Arkiv